Samodzielne funkcjonowanie w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia gospodarczego, społecznego i politycznego to nie lada wyzwanie dla młodych ludzi. Dlatego tak istotna jest edukacja z zakresu podstaw przedsiębiorczości. Seria “Krok w przedsiębiorczość” pomaga uczniom szkół ponadpodstawowych zdobyć wiedzę niezbędną do rozpoczęcia aktywności zawodowej i świadomego planowania przyszłości.

Czego uczy się młodzież na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości?

Celem tego przedmiotu jest zapoznanie młodych ludzi z wyselekcjonowanymi zagadnieniami dotyczącymi ekonomii, finansów, zarządzania i prawa. W celu lepszego zrozumienia złożonych realiów gospodarki rynkowej wprowadza się również elementy socjologii, politologii czy psychologii. Duży nacisk kładzie się na zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w codziennym dorosłym życiu. Uczniowie dowiadują się m.in.:

– jak odpowiedzialnie zarządzać zasobami pieniężnymi i korzystać z usług finansowych;

– jak szukać ofert na rynku pracy i tworzyć dokumenty aplikacyjne;

– jak korzystnie zaprezentować swoją kandydaturę podczas rozmowy kwalifikacyjnej;

– jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Czym charakteryzuje się seria “Krok w przedsiębiorczość popularne“?

W skład serii “Krok w przedsiębiorczość” wydawnictwa Nowa Era wchodzi podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń. Język publikacji i sposób przekazywania wiedzy zostały dopasowane do potrzeb młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Dołożono starań, by udowodnić uczniom, że zdobywane podczas nauki podstaw przedsiębiorczości kompetencje są przydatne w codziennym funkcjonowaniu.

Treść podręcznika autorstwa Zbigniewa Makieły i Tomasza Rachwała jest czytelna i przyjazna w odbiorze. Dzięki licznym przykładom młodzi ludzie uczą się, jak zastosować nabytą wiedzę w praktyce. Samouczki “Policz to!” przedstawiają etapami, jak należy wykonywać obliczenia ekonomiczne. Każdy rozdział zakończony jest podsumowaniem ułatwiającym powtórzenie i utrwalenie materiału.

Zeszyt ćwiczeń został opracowany przez Anetę Depczyńską, Joannę Kozub i Tomasza Rachwała. Wspiera przede wszystkim rozwój praktycznych umiejętności, takich jak wyszukiwanie i analizowanie informacji czy poprawne przygotowanie dokumentów księgowych.