“Krok w przedsiębiorczość” jest podręcznikiem dla szkół ponadgimnazjalnych. Stanowi podstawę do nauki przedsiębiorczości krok po kroku oraz przygotowuje do wykorzystania jej w praktyce, w życiu codziennym. Wiedza zaprezentowana przez Rafała Rachwałę oraz Zbigniewa Makeła została przedstawiona w sposób szczegółowy i obszerny.

Podręcznik, a wiedza praktyczna

“Krok w przedsiębiorczość” w sposób czytelny i zrozumiały przedstawia umiejętności wykonywania obliczeń i kalkulacji ekonomicznych oraz ukazuje praktyczne przykłady. Elementy podręcznika zawierają odpowiednio przygotowane samouczki, a określone zadania umożliwiają poznanie przestrzeni gospodarczej. Zakres przedstawianej wiedzy pozwala na zapoznanie się z ekonomią i poznanie podstaw przedsiębiorczości. W książce są zawarte podsumowania, które pozwalają na utrwalanie i powtarzanie określonych fragmentów. Istnieją również fragmenty tekstów źródłowych, umożliwiające lepsze zrozumienie zagadnień i zapoznanie się z urozmaiconymi opiniami. Podręcznik “Krok w przedsiębiorczość” ukazuje szeroko pojętą wiedzę i stanowi krok w przyszłość dla każdego ucznia i nie tylko.

Korzyści jakie niesie ze sobą podręcznik

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych wydawnictwa “Nowa Era” niesie ze sobą szereg zalet. To nie tylko nauka i pozyskiwanie wiedzy , ale też inwestycja w przyszłość. Do głównych zalet książki należą:

– Zdobywanie wiedzy krok po kroku i możliwość wykorzystania jej w praktyce

– Czytelne i zrozumiałe przykłady, na podstawie których można dokładnie przeanalizować dane zagadnienie

– Umieszczone samouczki, które pomagają w wykonywaniu obliczeń ekonomicznych

– Umieszczone podsumowania, dzięki którym można utrwalać zdobytą wiedzę oraz szczegółowo zrozumieć dany fragment podręcznika

– Możliwość wykorzystania wiedzy w życiu codziennym i nieograniczone możliwości

– Zamieszczone opinie umożliwiają spojrzenie na podręcznik w sposób obszerny, a różnorodne zagadnienia ekonomiczne pozwalają na poznanie określonej terminologii, która jest przydatna w życiu codziennym